Aplikacija Upgrade baze

Calculus 12
Calculus 12 - "Upgrade baze".
Calculus 12
"Upgrade baze" - prijava neusklađenih verzija programa i baze.

ERP Calculus 12 se neprestano razvija i dopunjava, kako zbog novih zahteva korisnika, tako i zbog naših razvojnih planova i izmena zakonskih regulativa. Nadogradnja programa (upgrade) na novu verziju zahteva i nadogradnju (upgrade) baze podataka koja nije samo puko skladište informacija, već u sebi sadrži procedure za obradu podataka koje je takođe neophodno ažurirati. U tu svrhu je razvijen sistem dovođenja baze na odgovarajuću varijantu, tzv. "upgrade" (čita se: apgrejd - nadogradnja, podizanje na viši nivo). Ova reč je toliko uobičajena u IT terminologiji da ćemo je i mi koristiti, pa je i program koji obavlja ovu operaciju nazvan "Upgrade baze".

Kada se zaokruži određeni komplet izmena, programi i baza dobijaju oznaku nove varijante odnosno verzije, u obliku četvorocifrenog broja (npr. verzija 7.1.9.7.). Oznaka varijante baze se ponekad može razlikovati u odnosu na oznaku varijante programa, a da je još uvek u skladu sa varijantom programa. Programi sami kontrolišu usklađenost svoje varijante sa varijantom baze i neće vam dozvoliti prijavljivanje u bazu koja ne odgovara programu kako ne bi došlo do neispravnosti u radu (vidi sliku) (vidi sliku)Prijava neusklađenih verzija programa i baze..

(vidi sliku)
Prijava neusklađenih verzija programa i baze.

Instalacioni paketi za Upgrade programa i baze

Instalacioni paketi (instalacije koje se pruzimaju sa web sajta www.calculus.rs) sadrže sve priloge za nadogradnju. Upgrade baze sadrže instalacioni fajlovi za nadogradnja Calculusa 12 - Calculus12Upgrade.exe i dodaci za Calculus 12 - Calculus12Patch.exe.

Program će vas samo obavestiti o tekućoj varijanti baze i programa i varijanti koju trebate instalirati da biste nastavili sa radom i ponuditi usklađivanje (vidi sliku) (vidi sliku)Automatsko usklađivanje verzija..

(vidi sliku)
Automatsko usklađivanje verzija.
Važno

Instalacioni paketi za nadogradnju i dodatke (Upgrade i Patch) moraju se startovatina na svakom računaru.

Moguće su sledeće situacije:

Korisno je znati

Kad kažemo da su programi dobili novu varijantu, mislimo na ceo paket. Svi programi paketa istovremeno nose istu oznaku varijante, kao i baza koja dolazi uz njih.

Vašu tekuću varijantu programa i baze možete pogledati iz bilo kojeg korisničkog programa, kroz opciju glavnog menija "Uputstvo - O programu". Tu je prikazana i tekuća poslovna godina za bazu nad kojom radite (vidi sliku) (vidi sliku)"Uputstvo - O programu"..

(vidi sliku)
"Uputstvo - O programu".
Važno

Za programe i bazu za koje ste aktivirali zaštitu pristupa po instalaciji novih varijanti programa i promene varijante baze programom "Upgrade baze" za nove prozore koji su se pojavili sa novom verzijom biće Vam zabranjen pristup. Obratite se administratoru baze u Vašem preduzeću kako bi Vam dodelio prava pristupa novim prozorima.

VAŽNO UPOZORENJE !!!

PRE POKRETANJA PROGRAMA UPGRADE BAZE OBAVEZNO ARHIVIRATI SVE BAZE ZA KOJE ŽELITE DA URADITE UPGRADE !!!

Pomoć

U programu “Upgrade baze” sada se koristi dbisql.com (ISQL koji se izvršava iz komandne linije). Ukoliko dođe do greške u izvršavanju nekog SQL-a ili upgrade-a, ne može da se prikaže obaveštenje o grešci i dozvoli korisniku da nastavi izvršavanje. Kakva god da se greška dogodi, izvršavanje se zaustavlja. U tom slučaju formira se LOG datoteka u kojoj se na kraju nalazi tačan opis greške. Korisnik dobija samo obaveštenje da je došlo do greške, naziv LOG datoteke i mogućnost da odmah otvori LOG datoteku. U programu “Upgrade baze” dodato je i dugme, koje otvara folder sa LOG datotekama, gde ove mogu i naknadno da se pogledaju. Svaka LOG datoteka dobija ime po verziji upgrade-a koji je izvršen ili imenu SQL datoteke i sa tačnim datumom i vremenom izvršavanja. ukoliko želite da dobijete poruka o grešci u toku izvršavanja, sa opcijom za nastavak rada, pre izvršavanja uključite opciju “Otvori ISQL prozor”. U tom slučaju startuje se klasični ISQL sa sopstvenim interfejsom.

Savet

Ukoliko vam naši serviseri isporučuju nove varijante programa, ovo je sve što treba da znate o sistemu izmene varijanti, a ako to sami nameravate da radite, obavezno pročitajte: Promena varijante baze - Upgrade baze.